DE LA SOL

THIẾT KẾ TINH TẾ

Thiết kế nội thất tinh tế của căn hộ De La Sol

 • Tất cả căn hộ đều được thiết kế có ban công
 • Tối đa hóa ánh sáng và thông thoáng tự nhiên.
 • Bàn giao hoàn thiện thuận tiện để ở hoặc cho thuê khi nhận nhà.
 • Diện tích căn hộ hợp lý và hiệu quả cùng các tiện ích cao cấp
 • Hệ thống liên lạc nội bộ riêng cho +1 and +2 Studio (Trong căn hộ 2 và 3 Khóa – Duo and Trio key)

Diện tích căn hộ điển hình

 • 1 PN ~ 60 m 2
 • 2 PN ~ 72-78 m 2
 • 3 PN ~ 93 m 2
 • 2 PN Duo ~ 84 m 2
 • 3 PN Duo ~ 100 m 2
 • 3 PN Trio ~ 86 m 2
Thiết kế và nội thất căn hộ De La Sol

De La Sol 2 phòng ngủ

Căn hộ De La Sol Dining

Thiết kế De La Sol Dining 2 phòng ngủ
Căn hộ De La Sol Dining

De La Sol Master

Thiết kế De La Sol Master 2 phòng ngủ
De La Sol Master

De La Sol Kit chen

Thiết kế De La Sol Kit chen 2 phòng ngủ
De La Sol Kit chen

De La Sol 3 phòng ngủ

3 phòng ngủ DUO Living

De La Sol 3 phòng ngủ DUO Living 3

3 phòng ngủ DUO Studio

De La Sol 3 phòng ngủ DUO Studio

3 phòng ngủ DUO master

De La Sol 3 phòng ngủ DUO master

3 phòng ngủ DUO Studio Kit chen

De La Sol 3 phòng ngủ DUO Studio Kit chen

3 phòng ngủ DUO Studio Kit chen

De La Sol 3 phòng ngủ DUO Studio Kit chen